Αστικό Δίκαιο

Ταχύτητα & Αποτελεσματικότητα.

Η εταιρία μας, παρέχει άριστες Νομικές Υπηρεσίες Αστικού Δικαίου. Δεδομένης της βραδύτητας της Αστικής Δικαιοσύνης στην Ελλάδα, επιδίωξη μας είναι η ταχύτερη δυνατή και αποτελεσματικότερη προστασία των Αστικών σας δικαιωμάτων.

Ειδικευόμαστε σε κάθε είδους αποζημιωτικές αξιώσεις, στις μισθωτικές διαφορές, στα θέματα Οικογενειακού Δικαίου, εργατικών διαφορών και αναγκαστικής εκτέλεσης.