Υποκατάστημα Μυκόνου

Η «Ν.Τ. ΑΓΑΠΗΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στη Μύκονο 

Τα νέα μας γραφεία στη Μύκονο είναι ήδη διαθέσιμα για τους πολίτες της Μυκόνου καθώς και για όλες τις επιχειρήσεις της Μυκόνου στη θέση Αργύραινα, επί της Επαρ. Οδ. Μυκόνου-Άνω Μεριάς, Αργύραινα (846 00), τηλ. 2289 027459.

Η Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Τ. Αγαπηνός & Συνεργάτες θα παρέχει μέσω των γραφείων της στη Μύκονο πλήρη νομική κάλυψη για κάθε ιδιώτη και επιχείρηση της Μυκόνου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Όλες οι συναντήσεις και τα Δικαστήρια πραγματοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα με τον επικεφαλής της εταιρίας Νίκο Αγαπηνό και από τον Τέλλο Αγαπηνό ενώ οι συνεργάτες μας στην Μύκονο θα έχουν καθημερινή επίβλεψη των υποθέσεών σας προγραμματίζοντας και προετοιμάζοντας τις συναντήσεις μας προσφέροντας την αμεσότητα και την ασφάλεια που χρειάζονται οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες της Μυκόνου εξαιτίας των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Τα γραφεία μας στη Μύκονο θα αναλάβουν άμεσα να παρέχουν πλήρες πλέγμα νομικής ασφάλειας αναφορικά με νομικά ζητήματα:

Ποινικής Φύσεως (Κάθε αδίκημα ενώπιον του Εφετείου Αιγαίου και του Πλημμελειοδικείου Σύρου/Μυκόνου)

Αστικής Φύσεως (Ενδεικτικά: Μισθωτικές Διαφορές, Αγοραπωλησίες Ακινήτων, Διεκδίκηση πάσης φύσεως Οφειλών, Εργατικές Διαφορές)

Εμπορικής Φύσεως (Ενδεικτικά: Σύσταση και διατήρηση εταιρειών, Πτώχευση εταιρειών, Διαφορές μετόχων)

Διοικητικής Φύσεως (Πολεοδομία, Ακίνητα, Άδειες Καταστημάτων, Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων, Φορολογικές Υποθέσεις).

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Εταιρία μας έχοντας βαθιά γνώση του νησιού και των ιδιομορφιών του έχει μάλιστα διαμορφώσει και ετήσιες συνδρομές πλήρους νομικής προστασίας για επιχειρήσεις κάθε είδους, με την οποία οι επιχειρήσεις δύνανται να μειώσουν το κόστος της νομικής τους κάλυψης κρατώντας την ποιότητα αυτής στο ύψιστο επίπεδο και νιώθοντας ασφαλείς και σίγουρες για την εύρυθμη και ακώλυτη λειτουργία τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.