Εμπορικό Δίκαιο

Προστατεύουμε τις ιδέες & τις επιχειρήσεις σας.

Η εταιρία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες εμπορικού δικαίου με ειδίκευση στο Εταιρικό και Πτωχευτικό Δίκαιο, το Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Δίκαιο Ανταγωνισμού. Η επιστημονική επάρκεια και η αποτελεσματικότητα της Εταιρίας μας στα θέματα Εμπορικού Δικαίου αποδεικνύεται από τον όγκο του εταιρικού πελατολογίου μας και από την επιτυχημένη πορεία κάθε μίας από τις εκατοντάδες Ελληνικές επιχειρήσεις τις οποίες στηρίζουμε και προστατεύουμε Νομικά σε κάθε τους βήμα.

Οι Δικηγόροι μας είναι άρτια καταρτισμένοι για το χειρισμό των πιο περίπλοκων θεμάτων πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εφαρμογές, προγράμματα υπολογιστών, κατοχύρωση δικαιούχων στην Ελλάδα και στην ΕΕ).

Η εταιρία μας έχει χειριστεί πλειάδα υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας την τελευταία εικοσαετία με μεγάλη επιτυχία τόσο εξωδικαστικά όσο και δικαστικά έχοντας πάντα ως πρώτο μέλημα την πλήρη προστασία των δικαιούχων πελατών της. Αποτέλεσμα αυτής της πορείας είναι η εκπροσώπηση μεγάλου αριθμού τηλεοπτικών/ ραδιοφωνικών σταθμών, επιχειρήσεων του έντυπου και του ηλεκτρονικού τύπου, καθώς και καλλιτεχνών όλων των χώρων.